آزمون زیست‌شناسی نظام قدیم مقطع سوم دبیرستان که شامل مجموعه آزمون‌های آزمایشی به شرح زیر می‌باشد:

ایمنی بدن و دستگاه عصبی

حواس و هورمون

تنظیم سلولی

تقسیم سلولی

تولید مثل

گیاهان

به همراه هر مرحله ازمون جزوات جمع‌بندی آن آزمون نیز ارایه می‌گردد.

در صورتیکه هنوز در این ازمون ثبت‌نام ننموده‌اید، می‌توانید به سایت sanjeshb.ir مراجعه فرمایید.

آزمون زیست‌شناسی نظام قدیم مقطع دوم دبیرستان که شامل مجموعه آزمون‌های آزمایشی به شرح زیر می‌باشد:

گوارش و تغذیه

دستگاه تنفس

دستگاه گردش خون

 سیستم قلبی عروقی

به همراه هر مرحله ازمون جزوات جمع‌بندی آن آزمون نیز ارایه می‌گردد.

در صورتیکه هنوز در این ازمون ثبت‌نام ننموده‌اید، می‌توانید به سایت sanjeshb.ir مراجعه فرمایید.

 این آزمون رایگان از فصل حواس و هورمون مربوط به درس زیست‌شناسی سال سوم دبیرستان آورده شده است. به کمک این آزمون سعی شده است سطح سوالات و نحوه شرکت در آزمون نشان داده شود.

 این آزمون از تاریخ 5 تیر فعال شده است و می‌توانید به تعداد دلخواه در این آزمون شرکت نمایید و محدودیتی در تعداد و یا زمان آن وجود نخواهد داشت.

 این آزمون رایگان از فصل تغذیه و گوارش مربوط به درس زیست‌شناسی سال دوم دبیرستان آورده شده است. به کمک این آزمون سعی شده است سطح سوالات و نحوه شرکت در آزمون نشان داده شود.

 این آزمون از تاریخ 28 اردیبهشت فعال می‌شود و پس از این تاریخ می‌توانید به تعداد دلخواه در این آزمون شرکت نمایید و محدودیتی در تعداد و یا زمان آن وجود نخواهد داشت.