آزمون زیست‌شناسی نظام جدید مقطع یازدهم که شامل مجموعه آزمون‌های آزمایشی به شرح زیر می‌باشد:

ایمنی بدن و دستگاه عصبی

حواس و هورمون

تنظیم شیمیایی 

ایمنی

تولید مثل

گیاهان

به همراه هر مرحله ازمون جزوات جمع‌بندی آن آزمون نیز ارایه می‌گردد.

در صورتیکه هنوز در این ازمون ثبت‌نام ننموده‌اید، می‌توانید به سایت sanjeshb.ir مراجعه فرمایید.

آزمون زیست‌شناسی نظام جدید مقطع دهم که شامل مجموعه آزمون‌های آزمایشی به شرح زیر می‌باشد:

تغذیه و گوارش
تنفس
دستگاه گردش خون
سیستم قلبی عروقی
گیاه از یاخته تا گیاه و جذب و انتقال

به همراه هر مرحله ازمون جزوات جمع‌بندی آن آزمون نیز ارایه می‌گردد.

در صورتیکه هنوز در این ازمون ثبت‌نام ننموده‌اید، می‌توانید به سایت sanjeshb.ir مراجعه فرمایید.

 این آزمون رایگان از فصل حواس و دستگاه حرکتی مربوط به درس زیست‌شناسی مقطع یازدهم آورده شده است. به کمک این آزمون سعی شده است سطح سوالات و نحوه شرکت در آزمون نشان داده شود.

 این آزمون از تاریخ 5 تیر فعال شده است و می‌توانید به تعداد دلخواه در این آزمون شرکت نمایید و محدودیتی در تعداد و یا زمان آن وجود نخواهد داشت.

 این آزمون رایگان از فصل گوارش مربوط به درس زیست‌شناسی مقطع دهم آورده شده است. به کمک این آزمون سعی شده است سطح سوالات و نحوه شرکت در آزمون نشان داده شود.

 این آزمون از تاریخ 27 اردیبهشت فعال می‌شود و پس از این تاریخ می‌توانید به تعداد دلخواه در این آزمون شرکت نمایید و محدودیتی در تعداد و یا زمان آن وجود نخواهد داشت.

هرچند سعی شده است که خدمات این سایت بصورت رایگان در اختیار کاربران عزیز قرار گیرد اما به منظور تداوم ارایه خدمات، تعدادی از آزمون‌ها غیررایگان می‌باشد. بر همین اساس برای شرکت در این مجموعه آزمون‌های جامع باید مبلغی را پرداخت نمائید. برای این منظور به سایت سنجش برتر مراجعه فرمائید. (http://www.sanjeshb.ir)