آزمونهای هوشمند و طبقه بندی شده نظارت (پایه3)

مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده جهت آمادگی آزمون نظارت به همراه پاسخ‌‌های کاملا تشریحی

این دوره شامل جزوات خلاصه‌شده و نکات کاملا کاربردی نیز می‌باشد.